THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

 

1

  Họ và Tên:

NGUYỄN NGỌC QUANG

  Ngày sinh:

25/8/1969

  Quê quán:

Hoằng Kim, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

  Thường trú:

Hoằng Kim, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

 Trình độ  chuyên môn:

Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Trình độ lý luận chính trị:

Cao cấp

  Chức vụ :

Bí Thư Đảng bộ- Chủ tịch HĐND xã

4

  Họ và Tên:

VŨ XUÂN NHỊ

  Ngày sinh:

20/10/1965

  Quê quán:

Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

  Thường trú:

Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

 Trình độ  chuyên môn:

Cao đẳng, Kinh tế Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

  Chức vụ :

Phó Chủ tịch HĐND xã