Hoạt động của HĐND xã

Kỳ họp thứ nhất, HĐND xã Hoằng Trung khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 24/6/2021, tại hội trường xã Hoằng Trung đã tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã khoá XXI nhiệm kỳ 2021-2026.

QĐ Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Hoằng Trung khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 31/5/2021 Ủy ban bầu cử xã Hoằng Trung đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBBC về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Hoằng Trung khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (tổng số 25 đại biểu)