BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY XÃ

 

 

1

  Họ và Tên:

NGUYỄN NGỌC QUANG

  Ngày sinh:

25/8/1969

  Quê quán:

Hoằng Kim, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

  Thường trú:

Hoằng Kim, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

 Trình độ  chuyên môn:

Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Trình độ lý luận chính trị:

Cao cấp

  Chức vụ :

Bí Thư Đảng bộ- Chủ tịch HĐND xã

2

  Họ và Tên:

TRỊNH THỊ QUẾ

  Ngày sinh:

02/01/1972

  Quê quán:

Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

  Thường trú:

Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

 Trình độ  chuyên môn:

Đại học, Quản lý Nhà nước

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

  Chức vụ :

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

 

  Họ và Tên:

LÊ ĐĂNG TRỌNG

  Ngày sinh:

18/5/1973

  Quê quán:

Hoằng Quý, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

  Thường trú:

Hoằng Quý, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

 Trình độ  chuyên môn:

Cử nhân Kế toán

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

  Chức vụ :

Phó Bí thư Đảng bộ- Chủ tịch UBND xã

  Họ và Tên:

Nguyễn Văn Trỗi

  Ngày sinh:

10/01/1979

  Quê quán:

Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

  Thường trú:

Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

 Trình độ  chuyên môn:

Đại học QLNN

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

  Chức vụ :

Phó Chủ tịch HĐND

5

  Họ và Tên:

LÊ VĂN QUÊ

  Ngày sinh:

07/7/1963

  Quê quán:

Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

  Thường trú:

Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

 Trình độ  chuyên môn:

Đại học Kế toán

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

  Chức vụ :

Chủ tịch MTTQ xã