Tin Văn hóa & Thể thao

LƯU GIỮ NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG LÊ HỘI KỲ PHÚC XÃ HOẰNG TRUNG, HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA

Từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 3 năm 2024, xã Hoằng Trung tổ chức lễ hội kỳ phúc tại các di tích đình làng và Đền thờ Triệu Việt Vương.

NGHỊ ĐỊNH 86/2023/NĐ-CP

Ngày 07/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2023/NĐ-CP quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.

Kế hoạch Thông tin tuyên truyền, tập huấn về an toàn thực phẩm Trên địa bàn xã Hoằng Trung năm 2024

UBND xã Hoằng Trung ban hành kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 12/01/2024 về Thông tin tuyên truyền, tập huấn về an toàn thực phẩm Trên địa bàn xã Hoằng Trung năm 2024

Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

THÔNG TƯ 17 /2023/TT-BYT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn xã Hoằng Trung tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số: 36/KH-BCĐ-VĐHMTN ngày 30/7/2021 của Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện (HMTN) huyện Hoằng Hóa về việc tổ chức triển khai hiến máu tình nguyện năm 2021;
12