THƯỜNG TRỰC UBND  XÃ

 

 

  Họ và Tên:

LÊ ĐĂNG TRỌNG

  Ngày sinh:

18/5/1973

  Quê quán:

Hoằng Quý, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

  Thường trú:

Hoằng Quý, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

 Trình độ  chuyên môn:

Cử nhân Kế toán

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

  Chức vụ :

Phó Bí thư Đảng bộ- Chủ tịch UBND xã

6

  Họ và Tên:

ĐỖ HÙNG SƠN

  Ngày sinh:

01/8/1986

  Quê quán:

Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

  Thường trú:

Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

 Trình độ  chuyên môn:

Thạc sỹ Quản lý  Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị

Trung cấp

  Chức vụ :

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ -  Phó chủ tịch UBND xã

8

  Họ và Tên:

VŨ XUÂN HÒA

  Ngày sinh:

25/6/1981

  Quê quán:

Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

  Thường trú:

Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

 Trình độ  chuyên môn:

Đại học Quản lý Kinh tế; Trung cấp Quân Sự

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

  Chức vụ :

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã

 

  Họ và Tên:

LÊ QUANG THẢO

  Ngày sinh:

26/8/1985

  Quê quán:

Xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

  Thường trú:

Xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

 Trình độ  chuyên môn:

Cử nhân Luật, chuyên ngành: Cảnh sát hình sự

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

  Chức vụ :

Ủy viên Ủy ban - Trưởng công an xã