Bài tuyên truyền một số nội dung quy định về thực hiện dịch vụ công trực truyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công Quốc gia

Đăng lúc: 16:54:22 16/02/2023 (GMT+7)          BÀI TUYÊN TRUYỀN

           Một số nội dung quy định về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công Quốc gia.

 I. Quy định về danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4:

          - Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ
chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịchvụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

          - Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

          Hiện nay tỉnh Thanh Hóa đang tập trung thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 và được công bố trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tại địa chỉ:https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/

          Đối với các thủ tục hành chính được cung cấp qua dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4, thì tổ chức, người dân và doanh nghiệp có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày với các cơ quan hành chính nhà nước tại bất cứ đâu, chỉ cần có kết nối internet, trên một địa chỉ duy nhất là Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh:https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/.

II. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thông qua các bước như sau:

1. Hướng dẫn đăng ký tài khoản:

Bước 1: Truy cập cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thanh Hóa theo địa chỉ https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn

Bước 2: Công dân bấm nút Đăng ký ở góc trên, bên phải màn hình

Bước 3: Công dân chọn loại tài khoản mà mình cần đăng ký (công dân)

2. Hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến:

Bước 1: Từ trang chủ, công dân chọn dịch vụ công trực tuyến để bắt đầu

Bước 2: Công dân sử dụng các bộ lọc tìm kím để chọn dịch vụ cần sử dụng rồi ấn nút đăng ký.

Bước 3: Điền thông tin theo chỉ dẫn ở các bước cập nhật thông tin hồ sơ

Bước 4: Đính kèm thành phần hồ sơ thủ tục, ấn nút gửi đi để gửi hồ sơ trực tuyến đến cơ quan chuyên môn giải quyết.

Bước 5: Thông tin đăng ký thành công sẽ được gửi đến hộp thư điện tử mà công dân đăng ký. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, công dân sẽ được hướng dẫn chi tết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

 

III. Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

 

Bước 1: Mở trình duyệt và truy cập Cổng Dịch vụ Công Quốc gia theo kết hợp Đây
Bước 2: Trên màn hình 
Trang chủ bạn nhấn 1 nút. Sự đăng ký ở góc trên bên phải.

 

hiện đang làm công tác đào tạo nghề quốc gia 2

Bước 3: Trong cửa sổ đăng ký, bạn có thể chọn 2 phương thức đăng ký acc:
hiện không được đào tạo cho dịch vụ quốc gia 3

Bước 4: Trên màn hình đăng ký sau, hãy nhập thông tin cụ thể của người ấy như sau:
hiện không được đào tạo để phục vụ cộng đồng 4

Tiếp tục nhập thông tin bổ sung:
hiện không được đào tạo về dịch vụ chính phủ quốc gia 5

Bước 5: Mã OPT (Xác minh) sẽ được gửi tới số dế yêu đã đăng ký. Nhập lại mã này vào hộp thông tin và chọn Công nhận .

hiện không được đào tạo cho dịch vụ chính phủ quốc gia 6

Bước 6: Trong bước này, bạn sẽ tạo 1 mật khẩu acc. Nhập mật khẩu vào Hòm thư tới rồi nhấn Sự đăng ký .


hiện đang làm công tác đào tạo công vụ quốc gia 7

NGƯỜI VIẾT BÀI

                                                                                                              Công chức TP-Hộ tịch