Chiều ngày 28/6/2023 Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa gải ở cơ sở; Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Tuyên truyền viên pháp luật và Hòa giải viên ở cơ sở; Phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Đăng lúc: 15:35:17 30/06/2023 (GMT+7)

 Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2023 tại Hội trường công sở UBND xã Hoằng Trung đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa gải ở cơ sở; Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Tuyên truyền viên pháp luật và Hòa giải viên ở cơ sở; Phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Bằng - Trưởng phòng tư pháp huyện và  hơn 84 đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, MTTQ và các đoàn thể của xã; Tuyên truyền viên pháp luật; bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn thôn và các đại biểu là Hòa giải viên ở cơ sở.

 

 

 

Đ/c Đỗ Hùng Sơn –Phó chủ tịch UBND xã phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

* Tổng kết 10 năm thực hiện luật Hòa giải ở cơ sở:

Theo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật hòa giải, tính đến tháng 6 năm 2023 trên địa bàn xã có 7 tổ hòa giải với 44 hòa giải viên; các tổ hòa giải hoạt động tương đối hiệu quả trong việc hòa giải kịp thời các mâu thuẫn, xích mích tại cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; trong 10 năm đã tiến hành hòa giải 12 vụ trong đó 10 vụ hòa giải thành, đạt tỷ lệ 83,3%.

Hội nghị tổng kết đã khen thưởng cho 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở. 

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Quang, BT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trao giấy khen cho tập thể và cá nhân

 

Có thể nói, hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở đã tổng kết, đánh giá được những kết quả đã đạt được trong 10 năm thi hành luật, đồng thời đã đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân từ đó đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. 

 

 

        Đ/c Đoàn Văn Bằng, Trưởng phòng Tư pháp huyện phát biểu tại hội nghị

 

* Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Tuyên truyền viên pháp luật và Hòa giải viên ở cơ sở

Đồng chí đã nhấn mạnh những kết quả đã đạt được trong báo cáo đánh giá tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải thông qua hội nghị, đồng thời làm rõ hơn những vấn đề cần được quan tâm trong thời gian tới để địa phương thực hiện tốt hơn nữa về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở nói chung và triển khai thực hiện công tác quản lý, theo dõi thi hành pháp luật ở địa phương.

Cũng tại hội nghị này đống chí đã tập huấn bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ cho Tuyên truyền viên pháp luật và Hòa giải viên ở cơ sở: Nhằm cũng cố kiến thức, cập nhật các văn bản pháp luật mới, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

* Phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Luật  thực hiện dân chủ ở cơ sở có 6 Chương, 91 Điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

 

Đ/c Nguyễn Thị Duyên - Công chức Tư pháp - Hộ tịch - Tuyên truyền viên pháp luật triển khai phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

 

Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Duyên, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Tuyên truyền viên pháp luật của xã phổ viến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

                                                                                             Nguồn tin: CC Tư pháp - Hộ tịch