Tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề trực tuyến năm 2018 về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 16:10:55 13/03/2018 (GMT+7)

Quán triệt nội dung cốt lõi của chuyên đề năm 2018: Giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo- Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương Đảng (Khóa XI), Chuyên gia cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

        Thực hiện công văn số 1355- CV/BTGTU, ngày 05/3/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công văn số 132-CV/BTGHU ngày 08/3/2018 "Về việc tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";
       Hình thức tổ chức Hội nghị: Tổ chức theo hình thức trực tuyến từ tỉnh đến các huyện qua truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh và truyền hình Thanh Hóa tại Hội trường UBND xã Hoằng Trung.
        Thành phần tham gia: BCH Đảng bộ, cán bộ, công chức ủy ban, cấp ủy chi bộ, trưởng thôn cùng toàn thể nhân dân.
IMG20180313074054[1].jpg

       Với chất giọng truyền cảm trầm ấm, phong cách truyền đạt mạch lạc khoa học và bằng kiến thức tổng hợp nghiên cứu về tư tưởng, đạo dduwacs, phong cách Hồ Chí Minh cũng như các câu chuyện sinh động về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giáo sư tiến sỹ Hoàng Chí Bảo đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề với những nội dung cốt lõi về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
        Hội nghị được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã quan tâm và theo dõi./.