Kỳ họp thứ nhất, HĐND xã Hoằng Trung khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 09:38:58 21/07/2021 (GMT+7)

Ngày 24/6/2021, tại hội trường xã Hoằng Trung đã tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã khoá XXI nhiệm kỳ 2021-2026.

 

          Đồng chí Trịnh Thị Quế- TVHU, Chủ tịch MTTQ huyện và các đồng chí trong tổ công tác của huyện dự, chỉ đạo kỳ họp; Tham dự kỳ họp gồm các đại biểu HĐND xã Hoằng Trung. Đồng chí Trịnh Thị Quế, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã Hoằng Trung khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 –Chủ tọa kỳ họp thứ nhất HĐND xã Hoằng Trung khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

          Tại kỳ họp, HĐND xã Hoằng Trung đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND theo quy định tại điều 83 của Luật tổ chức chính quyền địa phương và một số nội dung quan trọng khác. 

          Các đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Đảng bộ xã đã thông qua thông báo số: 69-TB/BTC 69-TB/BTCHU ngày 15/6/2021 của Ban Tổ chức Huyện ủy Huyện Hoằng Hóa về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Trung, nhiệm kỳ 2021-2026. 

          Đồng chí Đỗ Thị Quế, Chủ tịch HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, – Chủ tọa kỳ họp đã thông qua các tờ trình giới thiệu nhân sự các chức danh được bầu tại kỳ họp. Với số phiếu tín nhiệm cao đạt 100%, kỳ họp đã bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Đảng uỷ giữ chức Chủ tịch HĐND xã Hoằng Trung nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Vũ Xuân Nhị - Uỷ viên BTV Đảng uỷ giữ chức phó chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026; bầu đồng chí Lê Văn Tý, – Phó Bí thư Đảng uỷ xã giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

          Tại kỳ họp, đồng chí Lê Văn Tý,  Chủ tịch UBND xã Hoằng Trung đã thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự cho chức danh Phó chủ tịch UBND xã. Theo đó, đồng chí Đỗ Hùng Sơn, Đảng uỷ viên được giới thiệu làm Phó Chủ tịch UBND xã. Với số phiếu tín nhiệm đạt 100%, kỳ họp đã thống nhất bầu đồng chí Đỗ Hùng Sơn, Đảng uỷ viên giữ chức Phó chủ tịch UBND xã Hoằng Trung nhiệm kỳ 2021-2026.    Kỳ họp cũng bầu ra các Ủy viên Ủy ban, các trưởng, phó Ban Pháp chế và Trưởng, phó Ban kinh tế với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Lãnh đạo huyện Trao hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử các chức danh HĐND - UBND và Trưởng các ban HĐND xã

Các đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo huyện

          Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Hoằng Trung nhiệm kỳ 2021-2026 đã khẳng định kỳ họp thứ nhất HĐND xã Hoằng Trung khóa XXI đã diễn ra trong không khí đoàn kết, phấn khởi; kết quả bầu cử các chức danh HĐND, UBND xã khẳng định tinh thần thống nhất cao của các đại biểu HĐND, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân địa phương. Đây là tiền đề đảm bảo tính liên tục, toàn diện, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của xã Hoằng Trung; Mỗi đồng chí được bầu giữ các chức vụ tại kỳ họp sẽ phát huy cao nhất khả năng, trí tuệ, phẩm chất của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tín nhiệm, sự kỳ vọng của đại biểu, cử tri và nhân dân trong xã.

                                                Nguyễn Ninh (Công chức Văn phòng-Thống kê)