Hoạt động của UBND xã

UBND xã tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 10/2021

Ngày 04/11/2021 tại Phòng họp công sở xã, UBND xã Hoằng Trung tổ chức hội nghị thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021

Hội nghị UBND xã thường kỳ tháng 9 năm 2021

Ngày 05/10/2021, UBND xã Hoằng Trung tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 9 đánh giá tình hình KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Tý, Chủ tịch UBND xã.

UBND xã Hoằng Trung tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 7

Ngày 30/7/2021, UBND xã Hoằng Trung tổ chức hội nghị thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Tý, Chủ tịch UBND xã.