Hội nghị UBND xã thường kỳ tháng 9 năm 2021

Đăng lúc: 08:25:05 07/10/2021 (GMT+7)

Ngày 05/10/2021, UBND xã Hoằng Trung tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 9 đánh giá tình hình KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Tý, Chủ tịch UBND xã.

            Dự  và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Đảng ủy xã và các đồng chí trong BTV Đảng ủy.

          Thành phần hội nghị: Có các đồng chí trong BTV Đảng ủy - T.Tr HĐND - UBND, Trưởng các tổ chức Đoàn thể chính trị; Giám đốc HTX DVNN; Cán bộ, công chức UBND xã, Chủ tịch Hội đặc thù, Khuyến nông viên, Trưởng Trạm y tế xã.

http://hoangtrung.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn/file/download/636307123.html

                               Đồng chí Lê Văn Tý - Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị

 

          Tại hội nghị, sau khi nghe “Dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021”; các đại biểu dự hội nghị đã phát biểu đóng góp ý kiến vào các nội dung được báo cáo tại phiên họp và đưa ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong tháng 10 và nhiệm vụ còn lại của 3 tháng cuối năm;

 

           

            Đ/C Vũ Xuân Nhị - UVTV- Phó Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại hội nghị

 

 

 

                  Đ/C Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Đảng bộ  phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

          Đặc biệt sau khi nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng bộ xã và các ý kiến phát biểu tại hội nghị Đồng chí Lê Văn Tý, Chủ tịch UBND xã- Chủ trì hội nghị đã trân trọng tiếp thu các ý kiến và đưa vào nội dung kết luận hội nghị, yêu cầu các công chức chuyên môn, lĩnh vực có liên quan bám sát nội dung, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả, cụ thể như sau:

          1. Đối với công tác Sản xuất Nông nghiệp:

- Sản xuất nông nghiệp: HTX thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân về các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng vụ Đông. Vận động nhân dân, các tổ chức đoàn thể tham gia sản xuất vụ Đông bằng các loại cây trồng ngắn ngày như: Cây khoai tây, rau màu các loại; nghiên cứu, đấu mối đưa cây ớt xanh vào liên kết sản xuất. Xây dựng kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2022.

          - Chăn nuôi – Thú y: Thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ; Tiếp tục tổ chức tiêm phòng triệt để cho đàn gia súc-gia cầm đợt 2/2021. Trên cơ sở Luật Thú y, Đồng chí Thú y viên nắm bắt, tổng hợp danh sách các hộ gia đình không chấp hành tiêm phòng cho đàn gia súc- gia cầm đợt 2/2021, phối hợp với UBND xã lập biên bản xử lý nghiêm theo quy định.

2. Đối với Tài chính - Ngân sách:

          Tăng cường công tác quản lý thu-chi ngân sách; quản lý chặt chẽ việc chi tiêu ngân sách theo kế hoạch được duyệt; Tăng cường khai thác các nguồn thu từ đất công ích ở các thôn để tăng thu ngân sách, đầu tư vào phát triển kinh tế của địa phương; Phối hợp rà soát các Hợp đồng thầu ngân sách xã còn nợ đọng để tiến hành thu triệt để.

          3. Địa chính - Xây dựng- Môi trường:

           Phối hợp Phòng, Sở TN&MT tiến hành trích đo mặt bằng dân cư Thôn Trinh Hà và thôn Xa vệ. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai, lấn chiếm hành lang giao thông, có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời, đúng pháp luật đối với các hành vi lấn chiếm. Phối hợp với Thanh tra huyện hoàn thiện số liệu về đất đai và nội dung có liên quan để giải quyết dứt điểm nội dung đơn đề nghị của bà Lê Thị Báu.

           Tiếp tục động viên các hộ có đất nông nghiệp tại các khu vực Bản Riên, Hồng Ga thôn Trinh Hà, khu vực Rọc Sau thôn Xa Vệ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án thu hồi đất. Đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình hiện đang thi công để đưa vào sử dụng.Thường xuyên đôn đốc các thôn thực hiện tốt việc hợp đồng với công ty thu gom, vận chuyển rác thải khỏi địa phương để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường; Có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp xả chất thải, rác thải không đúng nơi quy định.

4. Xây dựng thôn kiểu mẫu và thực hiện KH 99 của UBND huyện

          Các đồng chí Cán bộ, công chức được phân công phụ trách, chỉ đạo ở các thôn  tập trung chỉ đạo, đôn đốc, tuyên truyền thôn trong thực hiện xây dựng thôn kiểu mẫu. Hướng dẫn  nhân dân xây dựng vườn mẫu, cải tạo vườn hộ hoàn thành tiêu chí thôn kiểu mẫu.

          Đ/C Sơn (Phó Chủ tịch UBND xã) và các thành viên ban kiến thiết động viên, đôn đốc công tác giải phóng hành lang thực hiện công trình thảm nhựa tuyến đường từ Đường Trung Xuân đến Cầu thôn Trung Hậu và tuyến từ Đài Tưởng niệm Liệt sỹ vào thôn Trung Hậu;  Lát vỉa hè từ trước Trường Tiểu học đến Trạm y tế xã.

          Đồng chí Đạt, đồng chí Thảo tiếp tục đấu mối mua 500  vỏ thùng sơn cũ chuyển đổi thành thùng đựng rác cho các hộ dân phục vụ phân loại rác thải sinh hoạt trong khu dân cư (Hội CCB+ Hội Nông dân phụ trách công tác vệ sinh vỏ thùng sơn).  Phấn đấu đến cuối năm 2021 mỗi hộ gia đình trên địa bàn xã đều có 02 thùng đựng rác thải (trong đó: 01 thùng UBND xã cấp và 01 thùng đối ứng của hộ gia đình). Giao Đồng chí Đạt - Đ/C Thảo đôn đốc thôn huy động nhân dân đối ứng thùng sơn để tiến hành phun sơn, cấp cho các hộ dân kịp thời để thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt.

          Duy trì và thực hiện tốt kế hoạch số 99/KH-UBND của UBND huyện trong công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đường lãng, ngõ, xóm; Yêu cầu tất cả các đồng chí cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn nghiêm túc tham gia việc tổng dọn vệ sinh công sở hàng tuần. Tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội bằng nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên, ngân sách xã và huy động các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác.

5. Về Văn hóa - Xã hội:

+ Văn hóa – Giáo dục:

     - Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

     - Chỉ đạo các Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, quản lý học sinh; đảm bảo công tác VSMT; đặc biệt là trường Mầm non trong việc đảm bảoVSATTP cho trẻ ăn bán trú tại trường.  Đôn đốc, giám sát các nhà trường trong việc xây dựng các khoản thu- chi năm học 2021-2022 đảm bảo đúng quy định để tổ chức họp phụ huynh. Đ/C Bằng + Đ/C Năm (Chủ tịch Hội khuyến học) Phối hợp tổng hợp danh sach và thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài ở trường học và khu dân cư. Đ/C Năm tham mưu xây dựng kế hoạch khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng.

+ Chính sách, LĐTB-XH: Tổng hợp kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025; Quản lý tốt  các đối tượng chính sách; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phát huy phong trào đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện, nhân đạo..

6. Tư pháp-hộ tịch;Tiếp dân - CCHC

Duy trì chế độ trực tiếp dân, giải quyết kịp thời các hồ sơ của nhân dân khi đến giao dịch.Tiếp tục nâng cao chất lượng tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công đáp ứng yêu cầu trong việc cải cách thủ tục hành chính.

Trích lọc tuyên truyền các VB pháp luật mới trên hệ thống truyền thanh xã; Kiện toàn lại các tổ hòa giải ở cơ sở. Đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực theo quy định.

7. Ban công an xã;  Ban CHQS xã:

+ Quốc phòng: Xây dựng kế hoạch tuyển quân, tổ chức sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự; Quản lý tốt nam thanh niên trong diện sẵn sàng nhập ngũ năm 2022; Đảm bảo tốt điều kiện phục vụ công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ xã. Trực phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đảm bảo đúng đối tượng theo quy định của Nhà nước ; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND xã phân công..

     +  An ninh: Duy trì tốt công tác tuần tra, canh gác, đảm bảo ANTT trên địa bàn xã. Đấu mối với cơ quan chuyên môn cấp thẻ Căn cước Công dân cho các trường hợp đã làm tại xã; Tiến hành làm bổ sung đối với các trường hợp có sai lệch về thông tin, cần điều chỉnh, bổ sung thông tin. Thực hiện các nhiệm vục chuyên môn và nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND xã phân công.

8. Văn phòng - Thống kê:

 Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của các đồng chí trong BTV Đảng ủy, thành viên tham gia hội nghị, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo tình hình kinh tế - XH, QP-AN 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm gửi đến các thành viên .

 Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ các hội nghị. Giao 02 đồng chí văn phòng quản lý, điều hành, nhắc nhở Bảo vệ trong quản lý, bảo vệ tài sản công.

          9. Công tác VSATTP:  Tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo vệ sinh ATTP.  BQL chợ chuẩn bị hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá giám sát chợ kinh doanh thực phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11856:2017. Giao đồng chí Sơn (Phó Chủ tịch UBND xã - Trưởng BQL chủ trì, điều hành hoạt động đối với BQL chợ và Chợ Thị Tứ từ ngày 06/10/2021.

10. Công tác Phòng chống dịch:  Các đồng chí thành viên BCĐ xã chủ động cập nhật, nghiên cứu các văn bản của cấp trên để tổ chức triển khai, thực hiện về công tác phòng chống dịch đảm bảo kết quả. Việc lập danh sách tiêm phòng yêu cầu bám vào Công văn hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để lập danh sách đúng đối tượng. Trạm y tế tổ chức tốt công tác trực phòng, chống  dịch; đảm bảo trang thiết bị, hóa chất, thuốc phục vụ phòng, chống dịch và thực hiện tự cách ly y tế theo quy định.

                                                                                   Nguyễn Ninh, Công chức Văn phòng - Thống kê