Hoằng Trung tổ chức làm thủy lợi mùa khô năm 2021

Đăng lúc: 10:26:48 07/12/2021 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số:: 2795/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa về giao chỉ tiêu nạo vét thuỷ lợi mùa khô năm 2021. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Nhằm khơi thông dòng chảy, tạo độ thông thoáng nâng cao khả năng dẫn nước, tiêu thoát nước phục vụ cho sản xuất, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành Pháp luật đối với tổ chức, cá nhân trong khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã.

Ngày 05/12/2021, UBND xã Hoằng Trung phát động toàn thể nhân dân, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội ra quân vớt bèo, dọn cỏ trên vị trí của các thôn mà đã được UBND xã giao cho thôn mình, cụ thể như sau:

- Thôn 4 Xa Vệ: Từ Bãi Sim đến cầu Bãi Đồng

- Thôn Xa Vệ: Từ cầu Bãi Đồng đến cầu nhà văn hóa thôn Xa Vệ 2 (cũ) và sông ấu 5 đoạn từ cầu N1 xuống sông ấu chính.

- Thôn Trung Hậu: Từ cầu nhà văn hóa thôn Xa Vệ 2 (cũ) đến cầu Tự Nhiên sang đồng Trung thôn Tự Nhiên.

- Thôn Tự Nhiên: Từ giáp thôn Trung Hậu đến giáp tường phía nam nhà máy Z111.

- Thôn Trinh Hà: Từ giáp tường phía bắc nhà máy Z111 (kênh N1) đến trạm bơm Ấp Mái.

- Thôn Thị Tứ: Từ cầu nhà máy Z111 đến sông ấu chính.

- Thôn Dương Thanh: Nạo vét toàn bộ sông ấu 7 từ đầu tuyến đến trạm bơm Dương Thanh.

Qua việc phát động, nhân dân đã tích cực tham gia nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, tổng số lao động tham gia 649 lao động, khối lượng nạo vét đạt chỉ tiêu huyện giao.

* Một số hình ảnh trong buổi gia quân làm thủy lợi mùa khô năm 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua việc phát động, nhân dân đã tích cực tham gia nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, tổng số lao động tham gia 649 lao động, khối lượng nạo vét đạt chỉ tiêu huyện giao.

 

                     Nguyễn Ninh (CC Văn phòng- Thống kê)