Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
28/KH-UBND15/01/2024Chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Trung năm 2024
27/KH-UBND15/01/2024Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Hoằng Trung năm 2024
25/KH-UBND15/01/2024Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024
32/QĐ-UBND12/01/2024Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông” xã Hoằng Trung
21/BC-UBND11/01/2024Về việc góp ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử
09/KH-UBND08/01/2024Tự kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính năm 2024
08/KH-UBND08/01/2024Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn xã Hoằng Trung năm 2024
07/UBND-TPHT07/01/2024V/v đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
06/BC-UBND06/01/2024Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hoằng Trung đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
09/QĐ-UBND05/01/2024Về việc kiện toàn Hội đồng xác định dạng tật và mức độ khuyết tật xã Hoằng Trung
05/KH-UBND05/01/2024Tuyên truyền Công tác Cải cách hành chính năm 2024
04/KH-UBND05/01/2024Tự kiểm tra việc thực hiện cải cách năm 2024
03/T.Tr-UBND05/01/2024V/v Đề nghị phê duyệt đề án Vị trí việc làm Cán bộ, công chức xã Hoằng Trung
01/QĐ-UBND03/01/2024Về việc đề nghị thẩm định và công nhận tiêu chí thành phần 8.9 và tiêu chí số 14 ( 14.1;14.2;14.3) đối với thôn nông thôn mới kiểu mẫu
03/QĐ-UBND02/01/2024Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài sản công
01/QĐ-UBND02/01/2024Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm
391/BC-UBND15/12/2023Tình hình vận hành sử dụng hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến năm 2023
390/BC-UBND15/12/2023Công tác kiểm soát TTHC trên môi trường điện tử 1 cửa và 1 cửa liên thông năm 2023
389/BC-UBND15/12/2023Thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính quý 4/2023
389/BC-UBND15/12/2023Thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính quý 4/2023
385/BC-UBND11/12/2023Kết quả thực hiện kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND huyện về đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong công nhân LĐ tại các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị
384/BC-UBND05/12/2023Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023
383/BC-UBND01/12/2023Kết quả sơ kết 02 năm thực hiện Đề àn 06/CP của Chính phủ
382/T.Tr-UBND01/12/2023Về việc đề nghị hủy Quyết định công nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất theo thực tế sử dụng của ông Trịnh Chí Thanh thôn Tự Nhiên, xã Hoằng Trung
381/BC-UBND27/11/2023Tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2023
380/UBND-LĐTBXH27/11/2023Về việc thẩm định kết quả điều tra, rà soát hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.
374/BC-UBND23/11/2023Kết quả thực hiện thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý trên địa bàn xã Hoằng Trung năm 2023
368/BC-UBND15/11/2023Kết quả thực hiện thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý trên địa bàn xã Hoằng Trung năm 2023
353/KH-UBND07/11/2023Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, Người hoạt động không chuyên trách, Chủ tịch Hội đặc thù năm 2023
345/BC-UBND06/11/2023Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 xã Hoằng Trung
1/6
123456