Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
33/KH-UBND09/02/2023Tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức Đoàn thể chính trị và Nhân dân năm 2023
29/KH-UBND06/02/2023Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã Hoằng Trung năm 2023
24/KH-UBND01/02/2023Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Hoằng Trung năm 2023
22/KH-UBND31/01/2023Về việc tự kiểm tra, rà soát và hệ hống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật trên địa bàn xã, năm 2023
05/QĐ-UBND31/01/2023Về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2023
01/QĐ-UBND31/01/2023Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện NQ của BCH Đảng bộ xã và NQ HĐND xã về thực hiên nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023
20/KH-UBND19/01/2023Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
19/KH-UBND19/01/2023Về việc tự kiểm tra, rà soát và hệ hống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật trên địa bàn xã, năm 2023
17/KH-UBND16/01/2023Kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã, năm 2023
15/KH-UBND13/01/2023Triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã, năm 2023
14/KH-UBND13/01/2023Kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã, năm 2023
1706/UBND-TP06/01/2023V/v đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
07/BC-UBND06/01/2023Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hoằng Trung đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
05/KH-UBND05/01/2023Tuyên truyền Công tác Cải cách hành chính năm 2023
03/KH-UBND05/01/2023Tổ chức các hoạt động VHTT-TDTT mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão năm 2023
02/KH-UBND05/01/2023Về việc thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023
338/KH-UBND22/12/2022Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022
330/BC-UBND15/12/2022V/v Thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước quý IV/2022 trên địa bàn xã Hoằng Trung
296/BC-UBND17/11/2022Tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2022
291/BC-UBND17/11/2022Kết quả kiểm tra, rà soát ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 xã Hoằng Trung
283/BC-UBND14/11/2022Kết quả Hội nghị đánh giá, phân loại tập thể, cán bộ, công chức xã năm 2022
273/BC-UBND05/11/2022Kết quả thực hiện cải cách hành chính Nhà nƣớc năm 2022, Phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2023
265/UBND-VHXH02/11/2022V/v Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
262/BC-UBND27/10/2022Kết quả thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế theo Thông báo của UBND huyện về kết quả kiểm tra CCHC năm 2022 Tại các xã, trị trấn trên địa bàn huyện
248/BC-UBND14/10/2022Về việc triển khai Nghị quyết số 304/NQ-HĐND tỉnh Thanh Hóa Về chính sách hỗ trợ người cận nghèo tham gia BHYT năm 2022
236/BC-UBND30/9/2022Tình hình Kinh tế- Xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
71/QĐ-UBND23/9/2022Về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022- 2025
222/KH-UBND14/9/2022Kết quả tổ chức các hoạt động dịp Tết Trung thu năm 2022
182/KH-UBND22/7/2022Tuyên truyền “Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn xã Hoằng Trung năm 2022
158/BC-UBND28/6/2022Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2022
4/6
123456