Đoàn thẩm định NTM huyện về thẩm định thôn NTM tại xã Hoằng Trung

Đăng lúc: 15:12:27 22/01/2022 (GMT+7)

          Đoàn thẩm định NTM huyện về thẩm định thôn NTM kiểu mẫu tại xã Hoằng Trung

Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND huyện Hoằng Hóa về việc xây dựng mỗi năm một thôn kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025 2025 và hướng dẫn số: 1144/UBND-NN&PTNT ngày 07/6/2021 của phòng Nông nghiệp; Sau khi có Kế hoạch của UBND huyện và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của huyện về xây dựng thôn kiểu mẫu, Xã Hoằng Trung đã xác định và lựa chọn thôn Trung Hậu để xây dựng thôn kiểu mẫu đầu tiên trên địa bàn xã.

Sau thời gian tiến hành xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn Trung Hậu, xã Hoằng Trung đã đạt các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu năm 2021, UBND xã đã lập tờ trình đề nghị UBND huyện, BCĐ Xây dựng NTM huyện Hoằng Hóa về kiểm tra, thẩm định, đánh giá.

                      Một góc trước Sân Đình Làng Thôn Trung Hậu

          Ngày 18/01/2022, Đoàn thẩm định NTM huyện đã về thẩm định thôn NTM kiểu mẫu tại thôn Trung Hậu, xã Hoằng Trung. Dự và chỉ đạo buổi thẩm định có đồng chí Lê Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND Huyện - Trưởng đoàn thẩm huyện; các đồng chí thành viên trong đoàn thẩm định của huyện; các đồng chí trong Đảng uỷ - HĐND - UBND - MTTQ các ban, ngành, đoàn thể xã Hoằng Trung; cán bộ, nhân dân thôn Trung Hậu.

          Tại thôn Trung Hậu, xã Hoằng Trung, trước khi bước vào buổi làm việc đoàn đã đi kiểm tra về tình hình phát triển kinh tế, văn hoá xã hội trên địa bàn thôn, thăm quan các mô hình vườn mẫu, mô hình phát triển kinh tế gia đình, đường làng, ngõ xóm...sau đó đoàn về làm việc tại nhà văn hoá thôn

          Sau khi nghe báo cáo về quá trình xây dựng thôn kiểu mẫu của thôn, hội nghị tiến hành thảo luận, các ý kiến phát biểu của các thành viên trong đoàn thẩm định của huyện cơ bản đã thống nhất cao với báo cáo,  ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Cán bộ và Nhân dân Thôn Trung Hậu trong việc huy động nguồn lực, phát động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu; đặc biệt là quyết tâm của cấp ủy chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn đối với nhiệm vụ xây dựng thôn kiểu mẫu ở địa phương, tạo được niền tin, sự phấn khởi của Nhân dân và sức lan tỏa trong cộng đồng đối với Phong trào xây dựng Nông thôn mới và thôn kiểu mẫu. Tuy nhiên bên cạnh đó, đoàn thẩm định cũng làm rõ thêm một số vấn đề mà thôn cần phải chú trọng quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí; thường xuyên quan tâm đến công tác VSMT; tăng cường cơ sở vật chất, các thiết chế văn hoá cơ sở;

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị , Thay mặt cho đoàn thẩm định NTM huyện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Hồng Quang đã chúc mừng cán bộ, nhân dân thôn Trung Hậu, xã Hoằng Trung đã đạt được những kết quả nổi bật trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; đồng thời đồng chí đề nghị trong thời gian tới cán bộ, nhân dân thôn Trung Hậu cần tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí; thường xuyên quan tâm chăm lo đến công tác VSMT, xử lý rác thải đúng quy định, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, sử dụng nguồn nước sạch tập trung; đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hoá, thôn văn hoá; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm công tác PCD COVID-19, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân; góp phần cùng xã nhà xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất.

            Đ/C Lê Hồng Quang, PCT. UBND huyện phát biểu tại hội nghị

         

          Kết thúc Hội nghị , Đoàn yêu cầu thôn khắc phục ngay một số những tồn tại hạn chế mà đoàn thẩm định đã chỉ ra; Căn cứ vào Hồ sơ và kết quả kiểm tra thực tế tại thôn, Vào ngày 21/01/2022, Văn phòng Điều phối NTM huyện đã tiến hành bỏ phiếu, đánh giá thôn Trung Hậu xã Hoằng Trung đạt thôn NTM kiểu mẫu năm 2021./.

 

                                      Nguyễn Ninh, CC Văn phòng - TK (Tổng hợp)