Hoằng Trung phát động làm thủy lợi mùa khô năm 2022

Đăng lúc: 20:44:35 02/12/2022 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa về giao chỉ tiêu nạo vét thuỷ lợi mùa khô năm 2022. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Nhằm khơi thông dòng chảy, tạo độ thông thoáng nâng cao khả năng dẫn nước, tiêu thoát nước phục vụ cho sản xuất, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành Pháp luật đối với tổ chức, cá nhân trong khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã.

Ngày 27/11/2022, UBND xã Hoằng Trung phát động toàn thể nhân dân, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội ra quân vớt bèo, dọn cỏ trên vị trí của các thôn mà đã được UBND xã giao cho thôn mình,

 Một số hình ảnh trong buổi gia quân làm thủy lợi mùa khô năm 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua việc phát động, nhân dân đã tích cực tham gia nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, tổng số lao động tham gia  khoảng gần 500 lao động, khối lượng nạo vét đạt chỉ tiêu huyện giao.

 

                     Nguyễn Ninh (CC Văn phòng- Thống kê)