Thôn Trung Hậu, xã Hoằng trung Quyết tâm trong xây dựng thôn kiểu mẫu

Đăng lúc: 22:02:30 25/11/2021 (GMT+7)

       Thôn Trung Hậu, xã Hoằng trung Quyết tâm trong

 xây dựng thôn kiểu mẫu

 

          Thôn Trung Hậu xã Hoằng Trung có 104 hộ, với gần 300 nhân khẩu. Đây cũng là khu dân cư có bề dày truyền thống cách mạng và văn hóa; nhân dân đoàn kết, năng động trong phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Thôn Trung Hậu được UBND xã Hoằng Trung lựa chọn xây dựng điểm thôn kiểu mẫu, từ đó có thêm kinh nghiệm nhân rộng ra toàn xã.

          Xác định việc được lựa chọn xây dựng điểm thôn kiểu mẫu, vừa là vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn. Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã; cấp ủy, cùng với thôn Trung Hậu đã chủ động xây dựng nghị quyết, triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể một cách khoa học, thiết thực, cụ thể, phấn đấu hoàn thành xây dựng thôn kiểu mẫu vào năm 2021.

           Để sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn đã tiến hành rà soát và đánh giá tổng thể để xem xét, cân nhắc các bước trong quá trình thực hiện. Thực hiện Nghị quyết của chi bộ, các tổ chức đoàn thể đều đăng ký thực hiện một việc làm thiết thực như: Chi hội Phụ nữ đảm nhiệm vệ sinh môi trường; Chi hội Cựu chiến binh đăng ký trồng cây, trồng hoa xây dựng cảnh quan; Chi hội Nông dân tập trung phát triển mô hình sản xuất cây con, rau quả sạch; Chi đoàn Thanh niên phụ trách phong trào văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao; Chi hội Người cao tuổi tích cực vận động hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa... Cùng với đó cấp ủy, chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó quan điểm lãnh đạo xuyên suốt, đó là huy động sự đồng tình tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thôn; tiêu chí nào dễ thì làm trước, tiêu chí khó làm sau; việc nào thuộc về hộ gia đình thì gia đình đảm nhiệm; việc nào thuộc tập thể thì phát động toàn dân và con em quê hương làm ăn ở xa cùng chung tay xây dựng.

3a53e8c75a9f91c1c88e.jpg

Đổ bê tông trong xây dựng vườn hộ

4cee0078b220797e2031.jpg

              ce30d800e1642a3a7375.jpg

                 f103e8aa5af291acc8e3.jpg

                z2951901303518_23fc489cc773c0fe0d4cbf282cd1a24e.jpg

               8c74ea1b7c4bb715ee5a.jpg

                cf9a24f3b2a379fd20b2.jpg
                               Đổ bê tông, làm mới các tuyến đường giao thông trong thôn

                  Để hoàn thiện các tiêu chí của thôn kiểu mẫu không phải là câu chuyện "một sớm, một chiều" mà cần có quá trình phấn đấu bền bỉ từ sự hỗ trợ của Nhà nước đến sự chung tay góp sức của mỗi người dân ở khu dân cư, trong đó nhân dân là chủ thể. Do vậy, khi triển khai, thôn Trung Hậu đã chú trọng đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên cho đến từng người dân. Nhờ vậy thời gian qua, khu dân cư đã huy động sự đồng tình ủng hộ của nhân dân để thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu như đóng góp tiền của, ngày công lao động để chỉnh trang khuôn viên cho nhà văn hóa thôn, đổ bê tông các tuyến đường, xây dựng vườn mẫu, cải tạo vườn hộ… Mọi hạng mục thi công đều được nhân dân giám sát, kiểm tra nghiêm túc và đều được minh bạch hóa nguồn vốn đầu tư.

           Có thể thấy, tuy mới bắt tay vào triển khai xây dựng thôn kiểu mẫu, nhưng bước đầu đã ghi nhận được nhiều kết quả khả quan. Trong thời gian tới, thôn Trung Hậu sẽ tiếp tục huy động nhiều nguồn lực để thực hiện các phần việc đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, tham gia tích cực của người dân để hoàn thành xây dựng thôn kiểu mẫu theo Nghị quyết chị bộ đã đề ra.

 

                                                                                  Nguyễn Ninh (Công chức Văn phòng - Thống kê)