Phát động nhân dân làm thủy lợi đảm bảo công tác VSMT, khơi thông dòng chảy

Đăng lúc: 10:21:25 21/07/2021 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số: 816/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa về giao chỉ tiêu nạo vét kênh tiêu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

          Nhằm khơi thông dòng chảy, tạo độ thông thoáng nâng cao khả năng dẫn nước, tiêu thoát nước phục vụ cho sản xuất, phòng chống thiên tai nhất là trong mùa mưa bão, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa bão gây ra; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành Pháp luật đối với tổ chức, cá nhân trong khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã. UBND xã Hoằng Trung phát động toàn thể nhân dân, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội ra quân vớt bèo, dọn cỏ trên vị trí của các thôn mà đã được UBND xã giao cho thôn mình, cụ thể như sau:

- Thôn Trinh Hà: Từ cầu Mãi Mồ xuống đến giáp ranh với tuyến của xã Hoằng Trinh.

- Thôn 4 Xa Vệ: Vớt bèo dọn cỏ ở sông ấu 5 (Từ giáp nhà ông Tích đến giáp Hoằng Xuân).

- Thôn Dương Thanh: Chịu trách nhiệm vớt bèo, dọn cỏ toàn bộ sông ấu 7 (Từ thôn 4 Xa Vệ đến giáp tường rào nhà máy Z111 kênh N1).

- Thôn Xa Vệ: Vớt bèo dọn cỏ ở sông ấu 5 (Từ giáp nhà ông Tích thôn 4 Xa Vệ  xuống đến sông ấu chính).

- Thôn Thị Tứ: Vớt bèo dọn cỏ ở sông ấu 7 (Từ giáp giáp cầu nhà máy Z111 xuống sông ấu chính).

- Thôn Tự Nhiên vớt bèo, dọn cỏ từ giáp thôn kênh N1 (nghĩa địa Thị Tứ đến giáp cầu nhà máy Z111)

- Thôn Trung Hậu: Chịu trách nhiệm vớt bèo dọn cỏ toàn bộ mương Cồn Ngói.

Qua việc phát động, nhân dân đã tích cực tham gia nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, tổng số lao động tham gia 608 lao động, khối lượng nạo vét đạt chỉ tiêu huyện giao.

Một số hình ảnh ra quân nạo vét thủy lợi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Nguyễn Ninh, Công chức Văn phòng- TK (Tổng hợp)

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc