Xã Hoằng Trung phát động nhân dân thực hiện tổng dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, trồng chắm dặm mới đường hoa cây cảnh

Đăng lúc: 08:47:59 16/08/2021 (GMT+7)

Thực hiện KH 99 và Mục tiêu xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu; UBND xã Hoằng Trung phát động nhân dân trong các ngày cuối tuần hưởng ứng tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa cây cảnh trên địa bàn toàn xã

             Trong các ngày từ 14/8-16/8/2021, Cán bộ công chức chức, đoàn viên công đoàn và các thôn trên địa bàn xã tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, đảm bảo môi trường sáng -xanh - sạch - đẹp góp phần xây dựng thôn kiểu mẫu và xã nông thôn mới nâng cao
             * Một số hình ảnh của các thôn trong ngày tổng dọn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan môi trường.

             z2686195713420_94ea8cecfaff0f918faa750c429a4447.jpg

          c970c11768959fcbc684.jpg  

             623551a69f2b6875313a.jpg

             179876d8df5a2804714b.jpg    
             
             8625f982370fc051991e.jpg

93f0fa5f34d2c38c9ac3.jpg 

86e383ed4c60bb3ee271.jpg

 

54df4c93e511124f4b00.jpg

 

20bddecc774e8010d95f.jpg

 

9de305dcca513d0f6440.jpg

 

9ce365e0aa6d5d33047c.jpg

  

UBND xã giao cho đài truyền thanh xã, Trưởng các thôn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân thấy rõ việc giữ gìn bảo vệ môi trường thành nề nếp, là trách nhiệm của mọi người và của toàn xã hội. Cùng đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện vi phạm hành lang an toàn giao thông. Vận động nhân dân trồng hoa, cây cảnh, cây xanh tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp, tạo môi trường sống trong lành, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nguyễn Ninh, VP-TK