Hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng Xã NTM nâng cao, thôn kiểu mẫu bổ khuyết một số nhiệm vụ trong xây dựng NTM

Đăng lúc: 09:28:59 19/07/2021 (GMT+7)

Chiều ngày 13/7/2021, tại UBND xã Hoằng Trung, Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, thôn kiểu mẫu của xã đã tổ chức hội nghị bổ khuyết một số nhiệm vụ trong xây dựng NTM trên địa bàn xã. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Đảng ủy - Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng NTM nang cao chủ trì hội nghị.

          Tham gia hội nghị có các đồng chí trong BCĐ, BQL Xây dựng NTM nâng cao xã; các đồng chí Bí thư - Trưởng thôn của thôn Trung Hậu, thôn Trinh Hà, Trưởng Trạm y tế và Hiệu trưởng các trường học.

          Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại đại biểu Đảng bộ xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong đó có mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết số: 57/NQ-HĐND  ngày 28/12/2020 của HĐND xã Hoằng Trung trong đó có mục tiêu xây dựng 02 thôn kiểu mẫu; Thực hiện Kế hoạch số: 89/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND huyện Hoằng Hóa về việc Mỗi xã, thị trấn một năm xây dựng một thôn, tổ dân phố kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2025; Theo đó địa phương lựa chọn thôn Trung Hậu và thôn Trinh Hà để thực hiện xây dựng thôn kiểu mẫu trong năm 2021

        Tính đến tháng 7/2021, Theo bộ tiêu chí thôn kiểu mẫu thôn Trung Hậu và thôn Trinh Hà đã cơ bản hoàn thành một số nhóm tiêu chí và tiêu chí đặc trưng của huyện. Những tiêu chí còn lại chưa đạt hầu hết là những tiêu chí nặng, cần đến nguồn kinh phí lớn để đầu tư xây dựng như: Xây dựng Nhà văn hóa, khu thể thao của thôn, xây dựng vườn mẫu, Liên kết sản xuất….tuy nhiên, do nguồn ngân sách của địa phương còn nhiều khó khăn nên việc hỗ trợ, huy động đóng góp còn hạn chế; Bên cạnh đó Công tác thông tin tuyên truyền vẫn còn thiếu, cảnh quan môi trường ở các thôn, đặc biệt trong khu dân cư chưa được quan tâm trú trọng.

 

            Đ/C Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Đảng ủy - Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị

 

          Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận đóng góp các ý kiến để đẩy nhanh tiến độ xây dựng thôn kiểu mẫu trên địa bàn và nêu những khó khăn, vướng mắc trong  quá trình triển khai thực hiện trong việc xây dựng Nhà văn hóa thôn và các tiêu chí đòi hỏi nguồn kinh phí và huy động nhân dân đóng góp.

          Kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang đã nhấn mạnh, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần phải triển khai thực hiện như sau:

          1. Đối với Đảng ủy xã: Tập trung chỉ đạo, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng xã NTM nâng cao và thôn kiểu mẫu. Coi đây là nhiệm vụ chính trị lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc . Xây dựng xã NTM nâng cao và thôn kiểu mẫu để đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, người dân được hưởng lợi.

         

            2. Đối với UBND xã: Có cơ chế, chính sách hỗ trợ, kích cầu đầu tư kinh phí cho các thôn trong thực hiện xây dựng Nhà văn hóa; Tiếp tục giám sát các công trình đang thi công đảm bảo đúng kỹ thuật và tiến độ.

          Chỉ đạo các công chức chuyên môn căn cứ theo từng chỉ tiêu, tiêu chí gắn với nhiệm vụ chuyên môn được phân công phụ trách theo Bộ tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu  và các văn bản hướng dẫn có liên quan, chịu trách nhiệm rà soát, đánh giá thực trạng của thôn, từ đó hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể, tham mưu cho Ban chỉ đạo, Ban quản lý định hướng cách làm, giải pháp xây dựng và triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu tại thôn thôn Trung Hậu và thôn Trinh Hà xã Hoằng Trung để thực hiện xây dựng thôn Trung Hậu và thôn Trinh Hà đạt thôn kiểu mẫu theo kế hoạch và lộ trình đề ra.

          Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và tuyên truyền bằng các câu khẩu hiệu tường, băng zôn, phát động nhân dân thực hiện tốt công tác tổng dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm và thực hiện xây dựng thôn kiểu mẫu gắn với thực hiện kế hoạch 99 của UBND huyện.

          3. Đối với thôn: Trước mắt là thôn Trung Hậu và thôn Trinh Hà, Cấp ủy chi bộ thôn cần họp chi bộ, ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng thôn kiểu mẫu. Tổ chức hội nghị nhân dân xin ý kiến nhân dân về xây dựng thôn kiểu mẫu để dân biết, dân bàn, dân ủng hộ chủ trương xây dựng. Tìm nguồn, tạo nguồn và huy động nhân dân đóng góp để chủ động nguồn kinh phí trong xây dựng Nhà văn hóa thôn và các hạng mục cần nhiều đến kinh phí.

          4. Đối với thành viên BCĐ: Tăng cường nắm bắt tình hình ở các thôn được phân công phụ trách, chỉ đạo các thôn duy trì tốt các tiêu chí đã đạt được, nhanh chóng hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, đồng thời quán triệt đến tất cả các thôn trong xã chủ động rà soát, đăng ký xây dựng thôn kiểu mẫu vào các năm tiếp theo.

          5. Đối với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội: Tăng cường công tác tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên tích cực tham gia vào xây dựng xã NTM nâng cao, thôn kiểu mẫu. Phát động hội viên của mình trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng đường hoa, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch  - đẹp tại các tuyến đường tự quản.

          Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, đồng chí Trưởng ban chỉ đạo đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, các đồng chí cán bộ, công chức từ xã đến thôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung sức chung tay xây dựng xã NTM nâng cao, thôn kiểu mẫu và phấn đấu hoàn thành theo tiến độ đã đề ra.

 

                                      Nguyễn Ninh, Công chức Văn phòng - Thống kê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc